درباره ما

کلیویا یک محصول استارتاپی نوپا است که برای گروه خاص پزشکان، کلینیک ها و سالن های زیبایی توسعه داده شده است. انتخاب این رسته به صورت خاص موجب شده که ویژگی های اختصاصی مورد نیاز این مشاغل به صورت دقیق دیده شود. کلیویا در سال 99 توسعه داده شد و هر روز در حال پیشرفت است. 

به امید گسترش دایره استفا ده کنندگان